@misc{Kwiatkowski:2001,
  author  = "M. Kwiatkowski",
  title  = "Między nadzieją a zwątpieniem: sens życia w swiadomości młodzieży szkolnej // Mariański J., Lublin : 1999 // W: Przegląd Powszechny, 2001, nr 5, pp. 209-211",
  note   = "  Reviewer(s)",
}