@misc{Dudek:1998,
  author  = "J. Dudek",
  title  = "Słownik starożytności słowiańskich: encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czsów najdawniejszych do schyłku wieku XII. T. 8 cz. 2, Warszawa, 1996 // W: Studia Zachodnie, 1998, T. 3, pp. 226--227",
  note   = "  Reviewer(s)",
}