@misc{Dudek:1999,
  author  = "J. Dudek",
  title  = "Państwo wielkomorawskie i jego s±siedzi // Polek K., Kraków, 1994 // W: Studia Zachodnie, 1999, T. 4, pp. 353--355",
  note   = "  Reviewer(s)",
}