@misc{Kwiatkowski:2002,
  author  = "M. Kwiatkowski",
  title  = "Wielki wstrząs: natura ludzka a odbudowa porządku społecznego // Fukuyama F., Warszawa, 2000 // W: Roczniki Socjologii Rodziny, 2002, T. 13, pp. 291--293",
  note   = "  Reviewer(s)",
}