@misc{Kwiatkowski:2002,
  author  = "M. Kwiatkowski",
  title  = "Korupcja w życiu społecznym, Warszawa, 2000 // W: Rocznik Lubuski, 2002, T. 28 cz. 2, pp. 184--187",
  note   = "  Reviewer(s)",
}