@misc{Gorzelana:2002,
  author  = "J. Gorzelana",
  title  = "Słownik a poezja // Maćkowiak K., Zielona Góra, 2001 // W: Pro Libris, 2002, nr 1, pp. 121--122",
  note   = "  Reviewer(s)",
}