@misc{Kufel:2002,
  author  = "S. Kufel",
  title  = "Teoria kszta³cenia literackiego w latach 1918-1939: antologia, Zielona Góra, 2001 // W: Pro Libris, 2002, nr 2, pp. 112--113",
  note   = "  Reviewer(s)",
}