@misc{Kufel:2003,
  author  = "S. Kufel",
  title  = "Ziemia Międzyrzecka w przeszłości. Materiały z sesji historycznej..., Zielona Góra, 2003 // W: Pro Libris, 2003, nr 1, pp. 121",
  note   = "  Reviewer(s)",
}