@misc{Kwiatkowski:2003,
  author  = "M. Kwiatkowski",
  title  = "Encyklopedia socjologii. T. 4, Warszawa, 2002 // W: Studia Socjologiczne, 2003, nr 2, pp. 159--168",
  note   = "  Reviewer(s)",
}