@misc{Narkiewicz-Niedbalec:2003,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title  = "Wykluczanie // Kwieciński Z., Toruń, 2002 // W: Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja, 2003, nr 3, pp. 113--116",
  note   = "  Reviewer(s)",
}