@misc{Kufel:2003,
  author  = "S. Kufel",
  title  = "Trzy tajne dokumenty // Świech Z., Kraków, 2003 // W: Pro Libris, 2003, nr 2, pp. 103--105",
  note   = "  Reviewer(s)",
}