@misc{Kwiatkowski:2003,
  author  = "M. Kwiatkowski",
  title  = "Kryzys moralny czy transformacja wartości?: studium socjologiczne // Mariański J., Lublin, 2001 // W: Summarium: sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2003, 32, pp. 254--268",
  note   = "  Reviewer(s)",
}