@misc{Kaczor:2005,
  author  = "M. Kaczor",
  title  = ""W tej latarni...". Późna twórczość Mirona Białoszewskiego w perspektywie hermeneutycznej // Gleń A. // W: Topos, 2005, nr 3, pp. 178--180",
  note   = "  Reviewer(s)",
}