@misc{Gorzelana:2005,
  author  = "J. Gorzelana",
  title  = "Proroctwa chrześcijańskie jako gatunek mowy na tle innych gatunków profetycznych // Kładoczny P., Zielona Góra, 2004 // W: Język Polski, 2005, nr 4, pp. 304--306",
  note   = "  Reviewer(s)",
}