@misc{Narkiewicz-Niedbalec:1993,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title  = "Hipoteza w badaniach pedagogicznych // Hajduk E., Zielona Gar, 1993 // W: Kwartalnik Pedagogiczny, 1993, nr 1/2, pp. 205--209",
  note   = "  Reviewer(s)",
}