@misc{Rybakowski:2005,
  author  = "M. Rybakowski",
  title  = "Praca w zbiorach wartości pracujących, bezrobotnych i młodzieży szkolnej // Wiatrowski Z., Włocławek, 2004 // W: Problemy Profesjologii, 2005, nr 1, pp. 183--186",
  note   = "  Reviewer(s)",
}