@misc{Banaszewski:2006,
  author  = "K. Banaszewski",
  title  = "Biblia romantycznie odczytywana // Kubski G., Poznań, 2005 // W: Pro Libris, 2006, nr 2, pp. 122--123",
  note   = "  Reviewer(s)",
}