@misc{Banaszewski:2006,
  author  = "K. Banaszewski",
  title  = ""Pro Libris". Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne. Nr 1, Zielona Góra, 2006 // W: Uniwersytet Zielonogórski, 2006, 4/5, pp. 22",
  note   = "  Reviewer(s)",
}