@misc{Banaszewski:2006,
  author  = "K. Banaszewski",
  title  = "Przechować pamięć o przeszłości. Z. 2, Dzierżoniów, 2005 // W: Uniwersytet Zielonogórski, 2006, nr 4/5, pp. 39--40",
  note   = "  Reviewer(s)",
}