@misc{Gorzelana:2006,
  author  = "J. Gorzelana",
  title  = "Głosem prawie cudzym. Z poezji okołokonferencyjnej // Michałowski P., Kraków, 2004 // W: Odra, 2006, nr 9, pp. 129",
  note   = "  Reviewer(s)",
}