@misc{Borawski:2006,
  author  = "S. Borawski",
  title  = "Szkice z dziejów literackich języków słowiańskich // Ewa Magdalena Siatkowska, Warszawa, 2004 // W: Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2005/ red. nauk. Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz, 2006, pp. 323--326",
  note   = "  Reviewer(s)",
}