@misc{Kaczor:2007,
  author  = "M. Kaczor",
  title  = "O panach i paniach. Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo - płciowa // Marek Łaziński, Wydawnictwo Naukowe PWN : Warszawa, 2006 // W: Język Polski, 2007, nr 3, pp. 243--244",
  note   = "  Reviewer(s)",
}