@misc{Gorzelana:2007,
  author  = "J. Gorzelana",
  title  = "Jak pachnie rezeda. Lingwistyczne studium zapachów // Marian Bugajski, Wrocław, 2004 .- Co język mówi o nosie, czyli ... lingwistyczne studium zapachów / // W: Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny, 2007, t. 5, pp. 247--248",
  note   = "  Reviewer(s)",
}