@misc{Baron-Polańczyk:2007,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title  = "Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Mobilność pracowników // Pietrulewicz B., Paszkowicz M. A. (red.), Zielona Góra, 2007 // W: Problemy Profesjologii, 2007, nr 1, pp. 161--163",
  note   = "  Reviewer(s)",
}