@misc{Głuchowska:2004,
  author  = "L. Głuchowska",
  title  = "Z laboratorium "Nowej Wspólnoty". ! Awangardy ! w Europie Środkowej 1910 - 1930. Wymiana i transformacja - wystawa w Martin - Gropius - Bau w Berlinie, 2002/2003 // W: Ikonotheka, 2004, 17, pp. 231--239",
  note   = "  Reviewer(s)",
}