@misc{Rybakowski:2008,
  author  = "M. Rybakowski",
  title  = "Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami // Roman Uździcki, Warszawa - Radom, 2007 // W: Problemy Profesjologii, 2008, nr 1, pp. 173--176",
  note   = "  Reviewer(s)",
}