@misc{Rybakowski:2008,
  author  = "M. Rybakowski",
  title  = "BHP w szkole. Praktyczny poradnik z dokumentacją // Wanda Bukała, Gdańsk : Wydaw. ODDK, 2008 // W: Współczesne problemy techniki, zarządzania i edukacji, 2008, pp. 181--184",
  note   = "  Reviewer(s)",
}