@misc{Głuchowska:2009,
  author  = "L. Głuchowska",
  title  = "Teksas-land. Moda w PRL // Anna Pelka, Warszawa : Wydaw. Trio, 2007 // W: Pro Libris, 2009, Nr 1, pp. 147--149",
  note   = "  Reviewer(s)",
}