@misc{Rybakowski:2009,
  author  = "M. Rybakowski",
  title  = "Aksjologia bezpieczeństwa ucznia w kontekstach dydaktyczno-wychowawczych // Andrzej Kusztelak, Wincenty Wrześniewski, Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu // W: Edukacja - praca - bezpieczeństwo, 2009",
  note   = "  Reviewer(s)",
}