@misc{Rybakowski:2009,
  author  = "M. Rybakowski",
  title  = "Edukacyjne zastosowania hipermediów // Walat, W., Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007 .- Edukacyjne zastosowania hipermediów = Educational Application of Hypermedia / // W: Journal of Technology and Information Education, 2009, Vol. 1, iss. 3, pp. 98--99",
  note   = "  Reviewer(s)",
}