@misc{Kowalski:2010,
  author  = "M. Kowalski and A. Famuła-Jurczak",
  title  = "Edukacja zdrowotna - wybrane kwestie // Małgorzata Kaliszewska, Kraków : UKiP J&D Gębka, 2009 // W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2010, nr 1, pp. 61",
  note   = "  Reviewer(s)",
}