@misc{Banaszewski:2009,
  author  = "K. Banaszewski",
  title  = "Kronika Miasta Poznania: Wiosna Ludów, nr 1, 2008 // W: Studia Zachodnie, 2009, 11, pp. 215--218",
  note   = "  Reviewer(s)",
}