@misc{Bartkowiak:2010,
  author  = "E. Bartkowiak",
  title  = "Edukacja małego dziecka // red. A.Nowak-Łojewska, A.Olczak, A.Soroka-Fedorczuk, Zielona Góra, 2009 // W: Życie Szkoły, 2010, 6, pp. 62--65",
  note   = "  Reviewer(s)",
}