@misc{Kowalski:2010,
  author  = "M. Kowalski and A. Famuła-Jurczak",
  title  = "Edukacja zdrowotna szansą na poprawę jakości życia człowieka // red. nauk. M. Wolicki, B. Wolny, W. Pańczyk, Stalowa Wola : Wydaw. KUL, WZNS, 2009 // W: Wychowanie na co Dzień, 2010, nr 3, pp. 30--31",
  note   = "  Reviewer(s)",
}