@misc{Jazownik:2010,
  author  = "L. Jazownik",
  title  = "Lucjusz Komarnicki. Pedagog - badacz literatury - teatrolog // Dominika Dworakowska - Marinow // W: Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny, 2010, t.6-7, pp. 343--346",
  note   = "  Reviewer(s)",
}