@misc{Jazownik:2011,
  author  = "L. Jazownik",
  title  = "Franciszek Próchnicki (1847-1911): dydaktyk - edytor - badacz literatury // M. Gajak-Toczek, £ód¼ : Wydaw. Uniwersytetu £ódzkiego, 2010 // W: Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny, 2011, t. 8",
  note   = "  Reviewer(s)",
}