@misc{Gorzelana:2005,
  author  = "J. Gorzelana",
  title  = "Jestem jak człowiek, który we śnie lata... O symbolice ptaków w twórczości Juliusza Słowackiego // Dorota Kulczycka, Zielona Góra, 2004 // W: Uniwersytet Zielonogórski, 2005, nr 10/1, pp. 37",
  note   = "  Reviewer(s)",
}