@misc{Baron-Polańczyk:2011,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title  = "Kultura informacyjna komponentem kwalifikacji kluczowych nauczyciela // Tadeusz Piątek, Rzeszów : Wydaw. Oświatowe "FOSZE", 2010 // W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 2011, nr 3, pp. 131--134",
  note   = "  Reviewer(s)",
}