@misc{Banaszewski:2011,
  author  = "K. Banaszewski",
  title  = "Wileńskie Ponary // Helena Pasierbska, Gdańsk, 1996 // W: Nad Odrą, 2011, nr 5-6, pp. 102--103",
  note   = "  Reviewer(s)",
}