@misc{Jazownik:2012,
  author  = "M. Jazownik and L. Jazownik",
  title  = "Czarna księga Kresów // J. Wieliczka-Szarkowa, Kraków : Wydaw. AA, 2012 // W: Nad Odrą, 2012, Nr 9-10, pp. 92--94",
  note   = "  Reviewer(s)",
}