@misc{Baron-Polańczyk:2012,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title  = "Kształtowanie wartości dydaktycznych i wychowawczych w procesie edukacji matematycznej z wykorzystaniem technik multimedialnych // Joanna Kandzia, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2011 // W: Problemy Profesjologii, 2012, nr 1, pp. 175--178",
  note   = "  Reviewer(s)",
}