@misc{Baron-Polańczyk:2012,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title  = "Wsparcie społeczne w rozwoju zawodowym nauczycieli // Anna Szczęsna, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 // W: Szkoła - Zawód - Praca, 2012, nr 3, pp. 144--147",
  note   = "  Reviewer(s)",
}