@misc{Kaczor:2012,
  author  = "M. Kaczor",
  title  = ""Przez zasługi ich skuteczne". Godzinki staropolskie // ks. Janusz Królikowski (wyd. i oprac.), Tarnów : Biblos, 2011 // W: Tarnowskie Studia Teologiczne, 2012, tom XXXI/2, pp. 148--158",
  note   = "  Reviewer(s)",
}