@misc{Bulaczek:2012,
  author  = "A. Bulaczek",
  title  = "Geneza idei religii w ewolucjonizmie Darwina i Spencera // Idzi Benedykt Radziszewski, Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012 // W: Studia Ecologiae et Bioethicae, 2012, tom 10, pp. 171--175",
  note   = "  Reviewer(s)",
}