@misc{Kwiatkowski:2013,
  author  = "M. Kwiatkowski",
  title  = "Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych // Piotr Chmielewski, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2011 .- W drodze do analizy instytucjonalnej / // W: Studia Socjologiczne, 2013, nr 1, pp. 227--232",
  note   = "  Reviewer(s)",
}