@misc{Bulaczek:2012,
  author  = "A. Bulaczek",
  title  = "Historia filozofii polskiej // Jan Skoczyński, Jan Woleński, Kraków : Wydawnictwo WAM, 2010 .- Filozofia polska / // W: Sofia, 2012, nr 12, pp. 281--285",
  note   = "  Reviewer(s)",
}