@misc{Bulaczek:2013,
  author  = "A. Bulaczek",
  title  = "Maria Ossowska (1896-1974) w świetle nieznanych źródeł archiwalnych // J.Dudek, S. Konstańczak, J. Zegzuła-Nowak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 // W: Aspekty Filozoficzno - Prozatorskie, 2013, 41-43 / 44-47, pp. 287",
  note   = "  Reviewer(s)",
}