@misc{Kostka:2011,
  author  = "E. Kostka",
  title  = "Legendy lubuskie II // Zbigniew Kozłowski, Żary : Wydawnictwo eMBePe .- Bez księżniczek i smoków / // W: Pro Libris, 2011, nr 3, pp. 133--135",
  note   = "  Reviewer(s)",
}