@misc{Kaczor:2014,
  author  = "M. Kaczor",
  title  = "Moralność w perspektywie słownika i wypowiedzi. Studium z zakresu leksykologii i pragmatyki językowej // Anna Cegieła, Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011 // W: Poradnik Językowy, 2014, nr 3, pp. 110--112",
  note   = "  Reviewer(s)",
}