@misc{Kaczor:2013,
  author  = "M. Kaczor",
  title  = "Serce me daję. Archiwum Klarysek w Starym Sączu - 2 // J. Królikowski (wyd. i oprac.), Tarnów : Biblos, 2012 // W: Tarnowskie Studia Teologiczne, 2013, tom XXXII/2, pp. 132--144",
  note   = "  Reviewer(s)",
}